Precisions tillverkning är LEMO's kärnkompitens.

Idag, sker huvudtillverkningen i SChweiz men även i Ungern samt USA. Tillverkningskapaciteten har utökats markant, och då främst i Schweiz, för att möta kraven på kortare ledtider.

Som en vertikalt integrerad organisation, så har LEMO alla delar av produktionen under egen regi, från råvaruhantering till verktygsmakare i produktionen, även egen ytbehandling, slutmontering och testning.

En total kontroll av dessa delar ger LEMO möjlighet att anpassa sig till olika behov från specialanpassning till högvolym. Varje tillverknings enhet har specialiserat sig inom olika områden - tillverkning av stora volymprodukter, små special produkter, plastproduktion, ytbehandling och montering.

Den strikta tilllämpningen av olika kvalitets standarder säkerställer att produktionen av högkvalitativa kontaktdon fortsätter att överträffa kundernas förväntingar, år efter år.

Alla LEMO verksamheterna är certifierade enl ISO 9001.

SQS certifikat