För att säkerställa tillgängligheten av 75'000 olika produkter, så tillämpar LEMO en 3-stegs hantering av logistik planeringen.

Steg 1: Lager på fabriken

Tillämpningen av normal ABC hantering av säkerhetslager, lagerhåller fabriken ett mycket stort antal komponenter och delar i ett eget plocklager.

Steg 2: LEMO Säljbolag

Säljbolagen håller med ett anpassat lager för att möta deras respektive markanders behov, även överenskommelser om buffertlager hanteras här för att säkerställa tillgänglighet mot produktionbehov.

Steg 3: Auktoriserade distributörer

På de marknader som LEMO valt att arbeta med distributörer, så håller även de lager.