redel facility st-croix

REDEL® är ett LEMO varumärke, erbjuder cirkulära kontakatdon i plast för främst medicintekniska utrustningar, även för övrig test & mätutrustning.

REDEL® kontaktdon tillverkas i Sainte-Croix (Schweiz) beläget i Jura bergsområde sedan 1986. 

REDEL® kontaktdon erbjuder en förbindningslösning av mycket hög kvailtet, med en säkert och tillförlitlig Push-Pull låsning.  Ett ihop kopplat don lossnar inte oavsiktligt p.g.a t.ex. drag i kabeln, endast genom att lätt dra i donets ytterhus så släpper låsningen och donet kan kopplas isär. Låsningen kräver inga verktyg eller vridningar. REDEL® kontaktdon har låg vikt, klarar sterilisation med autoklav, erbjuder många kontaktkonfigurationer. Färgkodning för enkel identifiering samt handhavande, även mekanisk nyckling av donen för att förhindra felaktig ihopkoppling finns.

några länkar

NEW REDEL SP.pdf
REDEL P catalog.pdf

General products informations
Product finder