lemo connectors quality push pull

LEMO gruppen är helt engagerade med ledning genom kompetens och ett ledningssystem baserat på ISO 9000-standard.

Vision

Att vara den erkände ledaren inom konstruktion och tillverkning av kundanpassade precisionslösningar inom förbindningsteknik.

Affärsidé

LEMO gruppen är en partner som förutser och svarar på sina kunders behov, genom att leverera överlägsna professionella anslutningsdon, vilka överstiger användarnas högt ställda förväntningar.

Kärnvärden

  • Kompromisslöst engagemang med kompetens och innovation
  • Uppmuntra och investera i varje medarbetare för att främja ansvar, personlig utveckling och integritet.
  • Säkerställa öppen kommunikation i en anda av ömsesidig respekt och förtroende för att främja en stark och gemensam företagskultur.
  • Leverera till våra kunder produkter och tjänster av högsta kvalitet för att vinna deras respekt och lojalitet.

Alla LEMOs försäljningsdotterbolag och produktionsanläggningar är integrerade i ett unikt globalt kvalitetsstyrningssystem. Detta ständigt förbättrande system garanterar en nivå på service och kvalitet som uppfyller de högsta kundkraven.

LEMOs produkter är konstruerade och tillverkade enligt noggranna och kontrollerade processer. Inspektion och spårbarhet för produkter säkerställs systematiskt i enlighet med våra normer.

Utbildningsprogram ser till att varje LEMO anställd uppnår de nödvändiga kunskaperna, för att utföra uppgifter korrekt och för att tillgodogöra sig nya arbetsmetoder. Produktionsutrustningen innehåller automatiska styrenheter och övervakningssystem som möjliggör noll fel.

ISO Certifikat

ISO 9001

LEMO är ISO 9001 certifierade inom design, tillverkning och distribution av självlåsande push-pull kontaktdon, system och kablering

ISO 9001 certifikat (LEMO Gruppen) : Certifikat PDF

ISO 13485

ISO 13485 anger krav för ett kvalitetsledningssystem där organisationen måste visa sin förmåga att tillhandahålla medicintekniska produkter och tillhörande tjänster som konsekvent uppfyller kundkrav och myndighetskrav för medicintekniska produkter och tillhörande tjänster.

ISO 13485 certifikat ( LEMO USA): certifikat PDF