Forskning & Utveckling, LEMO investerar stora utvecklingsresurser i att ligga i framkant inom våra nyckel marknadssegmenten.

Våra produkt & utvecklingsteam, vid huvudkontoret i Ecublens, Schweiz samt vid vårt fiberoptiska center i Worhting, England bestående av specialister, dedikerade i att finna och föreslå innovative kundanpassade produktlösningar.

Om Ni önskar en unik eller specialförbindningslösning, hanteras ärendet i LEMO projektledningssystem. CAD-ritningar för alla produktdelar och även kablage tas fram och verifieras tillsammans med kund innan de fastställs och produktion påbörjas. Detta för att säkerställa att slutprodukten motsvarar och överenstämmer med av kund ställda krav och önskemål.

Varje år mottager LEMO ett stort antal förfrågningar och utvecklings önskemål. LEMO's erfarna och kreativa utvecklingsteam identifierar och förslår lämpliga produktlösningar. För att säkerställa att utveckling av nya produkter och förbindninglösningar uppfyller ställd krav och specifikationer, så har LEMO egna laboratorieresurser för att säkerställa produkternas prestanda och kapacitet.