lemo connector assembly line

Elektronikindustrins uppförandekod

LEMO följer elektronikindustrins uppförandekod (EICC) som ger principer och riktlinjer för: 
  • Arbete 
  • Hälsa och säkerhet 
  • Miljö 
  • Ledningssystem 
  • Etik 

Konfliktmineraler 

Materialen som identifierats som möjliga "konfliktmineraler" är guld och tenn. 
 
LEMO har kontaktat sina leverantörer och undersökt deras uttalanden om konfliktmineralerna. Enligt sin kännedom uppfyller LEMO SA denna lag och andra föreskrifter om inköp av sina råvaror från konfliktområden. 

Intyg om överensstämmelse: Deklaration PDF