Milieuoverwegingen spelen een steeds grotere rol bij het stimuleren van bedrijfsactiviteiten. LEMO voldoet aan alle ISO 14000-normen, de belangrijkste Europese wet- en regelgeving zoals RoHS en REACH, en voldoet ook aan de hoogste specifieke klantvereisten.

ISO 14000-certificering

Ons milieumanagementsysteem is ISO 14000-gecertificeerd, wat aantoont dat LEMO zich inzet voor duurzame ontwikkeling en bedrijfspraktijken. Ons hoofddoel is om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken door minder te vervuilen en beter te consumeren. Om dit doel te bereiken, voert LEMO een regelmatige analyse uit van de milieueffecten en neemt het initiatieven om de belangrijkste te verminderen. We promoten en moedigen ook onze belangrijkste dochterondernemingen en productielocaties aan voor ISO 14000-certificering.

ISO 14000: 2015 certificaat: PDF-certificaat

PRODUCT CONFORMITEIT

LEMO zorgt voor de continue naleving en conformiteit van de verschillende voorschriften

RoHS

De EU RoHS-richtlijn verwijst naar de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA), inclusief connectoren. LEMO verklaart dat connectoren en accessoires geproduceerd en geleverd onder de merken LEMO, REDEL en COELVER voldoen aan 2011/65 / EU en 2015/863 / EU van het Europees Parlement. Een vrijstelling werd verleend voor lood in koper- en messinglegeringen die tot 4% lood per gewicht toelaten.

Conformiteitsverklaring: PDF-verklaring

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen te verbeteren. Wat de REACH-verordening betreft, is LEMO een producent van artikelen gemaakt van afgewerkte producten. In samenwerking met onze leveranciers en volgens onze leveringskanalen worden we op de hoogte gehouden van hun procedures voor preregistratie en garanderen we een veilig gebruik van de artikelen die we u leveren.

REACH-verklaring: PDF-verklaring

Sony Green Partner

De SONY Corporation heeft het Green Partner Environmental Quality Approval Program opgezet als onderdeel van haar milieuactiviteiten om de milieuveiligheid en kwaliteit van alle componenten en materialen die wereldwijd in SONY-producten worden gedistribueerd te handhaven en te verbeteren. Sinds 2005 wordt LEMO door SONY bekroond met het Green Partner-certificaat en we streven naar een voortdurende samenwerking op het gebied van kwaliteitszorgactiviteiten van Sony op milieugebied.

Stelling 65

Proposition 65 vereist dat bedrijven Californiërs waarschuwen voor aanzienlijke blootstelling aan chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. PDF-verklaring

Neem voor meer informatie over wettelijke informatie contact op met uw gebruikelijke communicatiekanaal (dochteronderneming, distributeur).

LIFE CYCLE INFORMATIE

lemo life cycle

LEMO heeft tot doel de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te verbeteren.

LEMO integreert milieuproblemen in de productie van onze connectoren en bekabelingsoplossingen. Voor dit doel heeft LEMO een levenscyclusanalyse en eco-conceptie-benadering aangenomen om de wereldwijde milieu footprint van LEMO en de productgerelateerde effecten ervan te controleren en te verminderen.

Dankzij deze globale aanpak konden we de belangrijkste onderwerpen identificeren die onze ecologische voetafdruk domineren (inkoop, elektriciteitsverbruik, transport) en actieplannen implementeren om deze voortdurend te verminderen.

Gezien de groeiende bezorgdheid over het milieu wereldwijd, streeft LEMO ernaar de impact op het milieu van onze verpakkingen te verminderen en tegelijkertijd de bescherming van onze producten te waarborgen. LEMO bevordert recycling door recyclebare verpakkingen voor te stellen. 

De meeste connectoronderdelen kunnen worden gerecycled. LEMO's ontwerp van connectoren maakt een eenvoudige demontage mogelijk om de verschillende componenten te scheiden en te recyclen. We vertrouwen op onze klanten om materialen aan het einde van hun levensduur (metalen, kunststoffen, edele metalen) correct te recyclen en opnieuw in te voeren in een nieuwe levenscyclus.

Voor verduidelijking zie de infographic recyclebare verpakking van LEMO.

 

Voor meer mileu informatie raadpleeg onze FAQ pagina