Milieuoverwegingen spelen een steeds grotere rol in het genereren van economische activiteiten. LEMO voldoet aan alle normen van de ISO 14001, de belangrijkste Europese wetten en verordeningen zoals RoHS en REACh, evenals de hoogste specifieke klantenvereisten.

ISO 14001 certificering

Het certificaat volgens ISO 14001 certificering bewijst de inzet van LEMO in een benadering van duurzame ontwikkeling. Onze belangrijkste doelstelling is te beperken van de effecten van onze activiteiten op het milieu door minder te verontreinigen en door beter gebruik. Om deze doelstelling te bereiken maakt LEMO een regelmatige analyse van deze milieueffecten en onderneemt hier in initiatieven.

ISO 14001 certificaat: Certificaat

RoHS conformiteit

LEMO verklaart dat haar connectoren en accessoires op de markt gebracht, geproduceerd, en verzonden na 1 januari 2006 volledig in overeenstemming zijn met de eisen van Richtlijn 2002/95/EG van het EuropeesParlement en van de Raad d.d. 27 januari 2003 en de herschikking van de richtlijn 2011/65/UE van 8 juni 2011.

Verklaring van conformiteit:Verklaring PDF

REACh conformiteit

REACH betreft alle industriële sectoren als ook alle deelnemers aan de supply chain. Voor betreft de REACH-verordening is LEMO een producent van items gemaakt van afgewerkte producten.

In samenwerking met onze leveranciers en volgens onze aanvoerkanalen, worden wij geïnformeerd over hun procedures en garanderen wij u de veiligheid van het gebruik van de producten die we leveren aan u. Het Europese chemische Agency (ECHA) heeft een lijst van stoffen van zeer hoge bezorgdheid (SVHC) op de webpagina gepubliceerd. Wij verklaren dat LEMO producten geen enkele stof van zeer hoge bezorgdheid (SVHC bevatten).

Verklaring bereiken : Verklaring PDF

Sony Green Partnership

Sony dat een van de leiders is in de elektronische apparatuur is heeft haar eigen wereldwijde norm gemaakt "SS-00259".

Sinds 2005 is Lemo gecertificeerde groene Partner

Voor meer informatie of als u vragen hebt, neem contact met ons op rohs@lemo.com