lemo connector assembly line

Electronic Industry Citizenship Coalition

LEMO voldoet aan de Electronic Industry Code of Conduct (EICC), die beginselen en richtlijnen bevat voor:

  • Arbeid
  • Gezondheid en veiligheid
  • Milieu
  • Managementsysteem
  • Ethiek

Conflictmineralen

De materialen die worden aangemerkt als mogelijke “conflictmineralen” zijn goud en tin.
 
LEMO heeft contact gehad met zijn leveranciers en hun verklaringen omtrent de conflictmineralen onderzocht. Naar beste weten voldoet LEMO SA aan deze wet en andere voorschriften met betrekking tot de inkoop van onze grondstoffen uit conflictgebieden. 
 
Compliantieverklaring: verklaring PDF