Mi a SONY Green Partner tanúsítvány?

A Sony a környezetvédelmi szempontból érzékeny termékek gyártásában együttműködő beszállítókat zöld partnernek nevezi. A Sony 2001-ben létrehozta a „Sony Green Partner Tanúsítványt” azzal a céllal, hogy ösztönözze a szállítókat a zöld környezetvédelmi  rendszerek bevezetésére.

A LEMO elkötelezett amellett, hogy kövesse a "Green Partner Environmental Quality Approval Program"-ot, ahol a szabályozott anyagokat ismertetik. Ez a dokumentum (SS-00259) átcsoportosítja a REACH-t és az RoHS-t, valamint a különböző országok más nemzeti előírásait.

E kötelezettségvállalás alapján a LEMO rendszeresen ellenőrzi az összes beszállítót, ICP teszteket, ellenőrzéseket, önértékelést hajt végre és elltája többek között a személyzet képzését.

Közös elemek és a legfontosabb különbségek az RoHS és a REACH között

Közös elemként mind az RoHS, mind a REACH korlátozza az anyagok felhasználását (a felhasználás tiltása vagy korlátozása), és mindkettő az EGT-n belül (Európai Gazdasági Térség országai) alkalmazandó európai szabályozás.

Ami a különbségeket illeti:

  • A REACH az összes anyag életciklusát szabályozza mindenféle termékben. Az RoHS csak  korlátozott számú anyag felhasználását szabályozza kizárólag elektromos és elektronikus eszközökben.
  • Az anyagtartalom korlátozásának referenciaalapja: REACH -> egy rész tömegszázaléka / RoHS -> homogén anyag tömegszázaléka.
Mi a REACH 33. cikkelye?

A 33. cikkely előírja, hogy a 0,1 tömegszázalék küszöbértéket meghaladó SVHC-tartalmú termékek bármely szállítója az EU-ban elegendő információt szolgáltasson az ügyfél számára a cikk biztonságos felhasználása érdekében.

Mi az a Candidate List?

A REACH szerint a piacon a legveszélyesebb anyagokat fokozatosan hozzáadják a „Candidate list” néven ismert listához annak érdekében, hogy felhasználásukat megfelelő módon ellenőrizzék, és hogy a lehető leghamarabb biztonságosabb alternatívákat találjanak helyettük. A listán szereplő anyagokat „Nagyon aggodalomra okot adó anyagoknak” (SVHC) nevezik.

Jogilag semmi sem tiltja ezen anyagok jelenlétét a termékben, de a molekula nevéről és ez ellene történő védekezés módjáról az ügyfelet tájékoztatni kell a kérésének kézhezvételétől számított 45 napon belül.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az SVHC listát a következő weboldalon teszi közzé: (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Mi számít homogén anyagnak?

A homogén anyag vagy egyenletes összetételű anyag olyan anyag amelyet mechanikai műveletekkel, például csavarozás, vágás, zúzás, őrlés vagy csiszolási eljárások útján nem lehet szétszedni vagy különféle anyagokra bontani.

Melyek a maximális koncentrációs értékek (MCV-k)?

A Maximum Concentration Values (MCVs) értékek az Európai Bizottság által az egyes RoHS-korlátozással korlátozott anyagokra megállapított határértékek. A határértékek vonatkoznak minden egyes „homogén anyagra”, amely egy terméket alkot.

Az MCV-k a következők: legfeljebb 0,1 tömegszázalék Pb, Hg, Cr6 +, PBB-k, PBDE-k és ftalátok esetén, legfeljebb 0,01 tömegszázalék Cd

Melyek az RoHS által korlátozott anyagok?

Az RoHS által korlátozott anyagok: ólom (Pb), higany (Hg), kadmium (Cd), hexavalens króm (Cr6 +), polibrómozott bifenilek (PBB), polibrómozott difenil-éterek (PBDE) és négy különféle ftalát (DEHP, BBP, BBP) , DIBP).

Tud a LEMO anyagtanúsítványt adni? (Material Declaration)

A tartalmi és formai igénylőlapok nagy eltérései miatt a LEMO az ügyféligényekre válaszul hatályba léptette a saját nyomtatványait. Az Ügyfél kérésére a LEMO nyilatkozatot állíthat ki néhány meghatározott termékre vonatkozóan. Kérjük, küldje el kérését a helyileg illetékes képviseletnek (leányvállalat, disztribútor).

Van bármiylen veszélyes anyag (SVHC) a LEMO termékekben?

Az ólom a bronz, a réz és a forrasztott ötvözetek alkotóeleme. Ez az anyag 0,1 tömeg% -nál nagyobb koncentrációban lehet jelen a mi termékeinkben (az EU RoHS 2 mentességek hatálya alá tartozó alkalmazások).

A LEMO elkötelezett amellett, hogy a veszélyes anyagokat csökkentse vagy eltávolítsa, amikor csak lehetséges, és elegendő információt nyújtson az anyag biztonságos használatához.

Mi az a REACH?

A 2006 decemberében elfogadott 1907/2006 / EK európai parlamenti rendelet egységes integrált rendszert hozott létre a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására az Európai Unióban. Ez az összes tevékenységi területre vonatkozik.

Tud a LEMO származási bizonyítványt (COC) és RoHS tanúsítványt adni?

A tartalmi és formai igénylőlapok nagy eltérései miatt a LEMO az ügyféligényekre válaszul hatályba léptette a saját nyomtatványait. Ha az Ügyfél megadja a rendelésszámot, a LEMO kiállítja a COC-t (származási bizonyítványt), feltüntetve a LEMO cikkszámot, az RoHS-megfelelőségi státuszt és a mentesség számát (ha alkalmazható). Kérjük, küldje el kérését a helyileg illetékes képviseletnek (leányvállalat, disztribútor).

Van-e kivétel az RoHS alól? Milyen kivétel vonatkozik a LEMO-ra?

Igen, van kivétel. A 2011/65 / EU irányelv III. És IV. Melléklete tartalmazza a fenti anyagok bizonyos termékekben történő felhasználására vonatkozó mentességek listáját.

Kivételek a LEMO esetében:

Ólom (Pb):

Mi az RoHS?

Az RoHS a veszélyes anyagok korlátozását jelenti. Az Európai Unió 2002/95 / EK irányelve korlátozza az elektromos és elektronikus termékekben található speciális veszélyes anyagok felhasználását.

2013. január 2-án a 2002/95 / EK irányelvet hatályon kívül helyezte a RoHS-irányelv átdolgozásaként vagy RoHS2-irányelvként ismert 2011/65 / EU irányelv.

2015-ben az EU közzétette a RoHS 3 néven ismert 2015/863 irányelvet, amely kiterjesztette a jelenlegi irányelv hatályát 4 további korlátozott anyag hozzáadásával.