Voidakseen tarjota suurimman osan 75.000 tuotteista lyhyellä toimitusajalla, LEMO käyttää 3-tason lähestymistapaa varastonhallinnassa: 

Vaihe 1: tehtaan varasto

Käyttämällä alan standardin ABC varastopidon tekniikkaa, tehtaalla varastoidaan komponentteja ja osia yleisimpiin liittimiin.

Vaihe 2: Sisaryhtiöiden varaston pito 

Jokainen tytäryhtiö ylläpitää omaa optimoitua inventaariota jokaisen maan / alueen erityistarpeita varten. Lisäksi tytäryhtiöt tarjoavat erikoisia myyntisopimuksia puskurinpidolle asiakaskohtaisille artikkeleille.

Vaihe 3: Valtuutetut Jakelijat 

Maissa ja alueilla, joissa Lemo hyödyntää jakelijoita, Lemo edellyttää jakelijoitten pitävän inventaariota.