Tarkkuusvalmistus on LEMO ydinpätevyys. Tänään tuotantopisteitä on olemassa Sveitsissä, Unkarissa ja Yhdysvalloissa.

Valmistuskapasiteetti on lisääntynyt merkittävästi pääasiassa Sveitsissä, seurauksena on huomattavasti lyhyemmät toimitusajat.

Kuten hyvin vertikaalisesti integroiduissa yrityksissä, LEMO kontrolloi valtasosan sen eri valmistusprosesseista kuten esimerkiksi raaka-aineiden hankinnasta, työkalujen valmistuksesta sekä itse tuotetuotannosta.

Näiden prosessien täydellisen valvonnan avulla LEMO pystyy reagoimaan paljon nopeammin suurten tai erikoisasiakkaiden tarpeisiin. Jokainen tuotantopiste on erikoistunut omaan osuuteensa - suurtuotannosta, erikoistuotteisiin, muoviosiin, pinnoitukseen, ja kokoamiseen.

Tiukkien laatuvaatimuksien jatkuva ja tarkka seuraaminen takaa korkeantaatuisten liittimien johdonmukaisen tuotannon, joka ylittävat asiakkaiden odotukset vuodesta toiseen.

Kaikki LEMO yksiköt on ISO 9001-sertifioitu.