Ympäristönäkökohta on suuri ja kasvava merkitys yhtiön toimintaan ja kehitykseen. LEMO täyttää ISO 14001-standardin, Euroopan tärkeimmät lait ja asetukset, kuten RoHS ja REACH sekä asiakkaiden erilaisia korkeita vaatimuksia.

ISO 14001 sertifiointi

Meidän ISO 14001 sertifikaatti osoittaa LEMOn sitoutumista kestävään kehitykseen.
Tärkein tavoite on rajoittaa toimintamme vaikutus ympäristön saastuttamiseen ja resurssien säästämiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi LEMO tekee jatkuvia pyrkimyksiä parantaa ja vähentää ympäristövaikutusta.Teemme aktiivisesti työtä myös meidän tuotantoyksiköitten kanssa sertifioidakseen ISO14001 mukaisesti..

ISO 14001 Sertifikaatti: Sertifikaatti PDF

Tuotteen vaatimustenmukaisuus

LEMO varmistaa eri määräysten jatkuvan noudattamisen ja yhdenmukaisuuden

RoHS

Eu: n RoHS-direktiivissä viitataan tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EEE), mukaan lukien liittimet. LEMO todistaa, että liittimet ja tarvikkeet tuotettu ja toimitettu tuotemerkeillä LEMO, REDEL ja COELVER ovat täysin määräyksienmukaisia viitaten Euroopan Parlamentin Direktiivin 2011/65/EU and 2015/863/EU. Kupari- ja messinkilejeeringin lyijylle myönnettiin poikkeus, jonka mukaan lyijyä voi olla enintään 4 painoprosenttia.

RoHS mukaisuuden julistus: Julistus PDF

REACH

REACH on Euroopan unionin säätö, joka hyväksyttiin parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta. REACH-asetuksen osalta LEMO valmistaa lopputuotteista valmistettuja tuotteita. Yhteistyössä toimittajiemme kanssa ja toimituskanavien mukaan olemme ajan tasalla heidän esirekisteröintimenettelyistään ja takaamme sinulle toimittamasi esineiden turvallisen käytön.

Reach Lausunto : Julistus PDF

Sony Green Partnership - Sony Vihreä Kumppanuus

SONY-yhtymä perusti vihreän kumppanin ympäristön laadun hyväksymisohjelman osana ympäristötoimintaa ylläpitää ja parantaa kaikkien SONY-tuotteissa ympäri maailmaa jaettavien komponenttien ja materiaalien ympäristön turvallisuutta ja laatua. Vuodesta 2005 LEMO on saanut SONY: n vihreän kumppanin sertifikaatin ja olemme sitoutuneet jatkuvaan yhteistyöhön Sonyn ympäristön laadunvarmistustoimissa.

Proposition 65 - Ehdotus 65

Ehdotuksessa 65 vaaditaan yrityksiä antamaan kalifornialaisille (US) varoituksia merkittävistä altistumisista kemikaaleille, jotka aiheuttavat syöpää, syntymävaurioita tai muuta lisääntymiselle tuottavaa haittaa. Julistus PDF

Lisää lakisääteisistä tiedoista saat ottamalla yhteyttä tavanomaiseen viestintäkanavaasi (tytäryhtiö, jakelija)

Elinkaaritiedot

lemo life cycle

LEMO pyrkii parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua.

LEMO integroi ympäristöasiat liittimien ja kaapeliratkaisujen tuotantoon. Tätä tarkoitusta varten LEMO on ottanut käyttöön elinkaarianalyysin ja ekologisen suunnittelun lähestymistavan seuraamaan ja vähentämään LEMO: n maailmanlaajuista ympäristöjalanjälkeä ja sen tuotteisiin liittyviä vaikutuksia.

Tämä kokonaisvaltainen strategia antoi meille mahdollisuuden tunnistaa tärkeimmät osat jotka hallitsevat ympäristöjalanjälkeämme (ostot, sähkönkulutus, liikenne), ja toteuttaa toimintasuunnitelmia sen jatkuvaksi vähentämiseksi.

LEMO pyrkii vähentämään pakkauksiemme ympäristövaikutuksia ottaen huomioon tuotteidemme tehokkaan suojaamisen ottaen huomioon kasvava ympäristöhuoli maailmanlaajuisesti. LEMO edistää kierrätystä ehdottamalla kierrätettäviä pakkauksia.

Suurin osa liittimien komponenteista voidaan kierrättää. LEMO on suunnitellut johto- ja runko liittimet helposti erotettavaksi sekä sisältävien erilaisten komponenttien erottamiseksi ja kierrättämiseksi. Luotamme siihen, että asiakkaamme kierrättävät ja käyttävät uudelleen romuaineita (metallit, muovit, jalometallit) uuteen elinkaareen.

Lisätietoja LEMOn kierrätettävästä pakkauksesta infographic.

 

Lisätietoja on Ympäristöä koskevissa kysymyksissä, Ympäristöä FAQ