Mikä on SONY Green Partner - SONY vihreä kumppani?

Sony nimeää toimittajat, jotka tekevät yhteistyötä ympäristöystävällisten tuotteiden tuotannossa, vihreiksi kumppaneiksi. Sony laati vuonna 2001 "Sonyn Green Partner -standardit" tavoitteenaan rohkaista toimittajia ottamaan käyttöön Green Partner -ympäristönhallintajärjestelmät.

LEMO on sitoutunut seuraamaan "vihreän kumppanin ympäristön laadun hyväksymisohjelmaa", jossa valvotut aineet kuvataan. Tämä asiakirja (SS-00259) ryhmitellään uudelleen REACH-, RoHS- ja muiden maiden kansallisiin määräyksiin.

Tämän sitoumuksen nojalla LEMO tarkastaa säännöllisesti kaikkien toimittajien, ICP-testit, tarkastukset, itsearvioinnin ja henkilöstön koulutuksen.

Yhteiset elementit ja tärkeimmät erot RoHS-direktiivin ja REACH: n välillä?

Yleisinä tekijöinä että RoHS sekä REACH rajoittavat aineiden käyttöä (käytön kieltäminen tai rajoittaminen), ja molemmat ovat ETA-alueella (Euroopan talousalueen maissa) sovellettavia eurooppalaisia ​​määräyksiä.

Tärkeimmistä eroista:

  • REACH sääntelee kaikkien aineiden elinkaarta kaikenlaisissa tuotteissa. RoHS-direktiivi sääntelee hyvin rajoitetun määrän aineiden käyttöä vain sähköisissä ja elektronisissa laitteissa.
  • Ainepitoisuuden rajoittamisen vertailuperuste: REACH -> osan painoprosenttia / RoHS -> painoprosenttia homogeenista materiaalia
Mikä on REACH-asetuksen 33 luku?

Luku 33:a vaaditaan, että jokainen  EU: n tavaran toimittaja on toimitettava asiakkaalle riittävät tiedot esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi joka sisältää SVHC-yhdisteitä yli 0,1 painoprosentin raja-arvon

Mikä on ehdokasluettelo?

REACH: n mukaan markkinoiden vaarallisimmat aineet lisätään vähitellen ”ehdokasluetteloon” kutsuttuun luetteloon niiden käytön asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi ja turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi mahdollisimman pian. Tämän luettelon aineita kutsutaan ”Substances of Very High Concern” (SVHC).

Oikeudellisesti mikään ei estä sitä, että näitä aineita olisi tuotteessa, mutta molekyylin nimen ja suojaamismenetelmän siitä on ilmoitettava 45 päivän kuluessa asiakkaan pyynnön vastaanottamisesta.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee SVHC-luettelon verkkosivustollaan (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Mikä on homogeeninen materiaali?

Homogeeninen materiaali on joko materiaalia, jonka koko koostumus on tasainen koko, tai materiaalia, joka koostuu materiaalien yhdistelmästä, jota ei voida hajottaa tai jakaa eri materiaaleiksi mekaanisin toimin, kuten ruuvaamalla, leikkaamalla, murskaamalla, hiomalla tai hankaamalla.

Mitkä ovat maksimipitoisuusarvot (MCV:n)?

Suurimmat pitoisuusarvot (MCV) ovat Euroopan komission asettamat rajat jokaiselle RoHS-rajoitetulle aineelle. Rajoitukset koskevat kutakin tuotteen muodostavaa "homogeenista materiaalia".

MCV: t ovat seuraavat: korkeintaan 0,1 painoprosenttia Pb: lle, Hg: lle, Cr6 +: lle, PBB: lle, PBDE: lle ja ftalaateille, Cd: n enimmäisarvo 0,01 painoprosenttia

Mitkä ovat RoHS-direktiivin mukaiset rajoitetut aineet?

RoHS-direktiivin mukaan rajoitetut aineet ovat lyijy (Pb), elohopea (Hg), kadmium (Cd), kuusiarvoinen kromi (Cr6 +), monibromifenyylifenyylit (PBB), polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE) ja neljä erilaista ftalaattia (DEHP, BBP, BBP) , DIBP).

Voiko LEMO antaa aineellisia ilmoituksia?

Sisällön ja muotoilupyyntölomakkeiden suurten erojen vuoksi LEMO otti käyttöön omat lomakkeensa vastauksena sääntelyä koskeviin tietopyyntöihin. LEMO voi toimittaa pyynnöstä materiaalilmoitukset LEMO-malliin tietyille tuotteille. Ole hyvä ja lähetä pyyntösi tavallisella viestintäkanavallasi (tytäryhtiö, jakelija).

Onko LEMO-tuotteissa SVHC-aineita?

Lyijy on pronssi-, kupariseosten ja juotosseosten komponentti. Tätä ainetta voi esiintyä tuotteissamme pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1 painoprosenttia (sovellukset, joihin sovelletaan EU: n RoHS 2 -vapautuksia).

LEMO on sitoutunut vähentämään tai poistamaan tunnistetut SVHC-aineet aina kun se on mahdollista ja toimittamaan riittävät tiedot aineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

Mikä on REACH?

Joulukuussa 2006 annettu eurooppalainen asetus N: o 1907/2006, jolla luodaan yhtenäinen integroitu järjestelmä kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia varten Euroopan unionissa. Se koskee kaikkia toimialoja.

Voiko LEMO toimittaa COC RoHS: n?

Sisällön ja muotoilupyyntölomakkeiden suurten erojen vuoksi LEMO otti käyttöön omat lomakkeensa vastauksena sääntelyä koskeviin tietopyyntöihin. Jos asiakas on ilmoittanut osanumeron, LEMO voi toimittaa COC: n, jossa mainitaan LEMO-osanumero, RoHS-vaatimustenmukaisuustila ja poikkeuksen numero (jos sellainen on). Ole hyvä ja lähetä pyyntösi tavallisella viestintäkanavallasi (tytäryhtiö, jakelija).

Onko RoHS-direktiivin mukaisia ​​poikkeuksia? Mitä niistä sovelletaan LEMO: lla?

Kyllä. Luettelo 2011/65 / EU liitteissä III ja IV on luettelo vapautuksista, jotka koskevat edellä mainittujen aineiden käyttöä erityisissä esineissä.

LEMOn sovellettavat vapautukset:

Lyijy (Pb):

Mikä on RoHS?

RoHS tarkoittaa vaarallisten aineiden rajoittamista. Se on peräisin Euroopan unionista direktiivillä 2002/95 / EC, ja se rajoittaa sähkö- ja elektroniikkatuotteissa olevien erityisten vaarallisten materiaalien käyttöä.

2. tammikuuta 2013 Kumotaan direktiivi 2002/95 / EC direktiivillä 2011/65 / EU, joka tunnetaan nimellä RoHS-direktiivin uudelleenlaadinta tai RoHS 2 -direktiivi.

Vuonna 2015 EU julkaisi direktiivin 2015/863, joka tunnetaan nimellä RoHS 3, laajentaen nykyisen direktiivin soveltamisalaa lisäämällä 4 uutta rajoitettua ainetta.